Fajansowa 5

Status: 
Zrealizowane

Inwestycja sprzedana innemu podmiotowi.