Fajansowa 3

Status: 
Zrealizowane

Inwestycja sprzedana innemu podmiotowi.